vergoedingen podotherapie

Vergoedingen

Indien mogelijk declareren wij rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar. Wanneer u niet of niet volledig verzekerd bent voor podotherapie en/of podotherapeutische hulpmiddelen (zoals zolen) brengen we de kosten bij u in rekening.

Podotherapie Zevenbergen is direct toegankelijk. Dat wil zeggen dat u zonder verwijzing van de arts terecht kan.

Kijk voor uw bezoek aan de podotherapeut altijd uw polis na en informeer vooraf naar de kosten.

Aanvullende verzekeringen

Podotherapie wordt geheel of gedeeltelijk vergoed binnen de meeste aanvullende verzekeringen, waarbij het eigen risico niet van toepassing is en veelal geen verwijzing van uw (huis)arts meer nodig is.

Er zijn verzekeringen waarbij een apart bedrag vergoed wordt voor zolen en consulten. Ook zijn er verzekeringen waarbij consulten en hulpmiddelen (zoals orthesen, nagelbeugeltjes en zolen) uit het zelfde budget vergoed worden.

Sommige verzekeraars hebben een totaalbedrag voor voetzorg opgenomen, waar vanuit ook andere voetzorgverleners (zoals de pedicure) vergoed worden. Dit kan wel eens nadelig zijn wanneer u bij meerdere voetzorgverleners onder behandeling bent. Let hier op om verrassingen te voorkomen.

Voor CZ-verzekerden;

Heeft u een andere zorgverzekering? Dan kunt u hier (website van beroepsvereniging NVvP) een volledig vergoedingsoverzicht bekijken.

Overweegt u over te stappen op een andere verzekering of een ander pakket?

Diabetische voetzorg

Podotherapeutische voetzorg bij de diabetische voet is onderdeel van de basisverzekering wanneer er een hoog tot zeer hoog risico (zorgzwaarteprofiel 3 of hoger) aanwezig is op het ontstaan van wonden. Wanneer deze zorg wordt geleverd als zijnde ketenzorg (uw huisarts heeft dan samen met diverse andere zorgverleners afspraken met de zorgverzekeraar gemaakt) is er geen sprake van een eigen risico. De mate waarin voetzorg is opgenomen varieert nog per zorggroep. Vraag daarom altijd na bij uw podotherapeut of huisarts wat de laatste stand is qua diabeteszorg en diabetesvergoedingen.

Wij zijn aangesloten bij Zorggroep Breda, Zorggroep Het Huisartsenteam en bij Zorggroep West-Brabant.

Plan direct online uw afspraak!

Uw vergoeding voor reguliere podotherapie gaat NIET ten koste van uw eigen risico omdat dit vergoed wordt uit de aanvullende verzekering.

Vrouwen hebben ruim 20% meer kans op voetproblemen dan mannen. Puntige, smalle schoenen met hoge hakken zijn de grootste boosdoeners.