vergoedingen podotherapie

Vergoedingen

Indien mogelijk declareren wij rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar. Wanneer u niet of niet volledig verzekerd bent voor podotherapie en/of podotherapeutische hulpmiddelen (zoals zolen) brengen we de kosten bij u in rekening.

Podotherapie Zevenbergen is direct toegankelijk. Dat wil zeggen dat u zonder verwijzing van de arts terecht kan.

Kijk voor uw bezoek aan de podotherapeut altijd uw polis na en informeer vooraf naar de kosten.

Aanvullende verzekeringen

Podotherapie wordt geheel of gedeeltelijk vergoed binnen de meeste aanvullende verzekeringen, waarbij het eigen risico niet van toepassing is en veelal geen verwijzing van uw (huis)arts meer nodig is.

Er zijn verzekeringen waarbij een apart bedrag vergoed wordt voor zolen en consulten. Ook zijn er verzekeringen waarbij consulten en hulpmiddelen (zoals orthesen, nagelbeugeltjes en zolen) uit het zelfde budget vergoed worden.

Sommige verzekeraars hebben een totaalbedrag voor voetzorg opgenomen, waar vanuit ook andere voetzorgverleners (zoals de pedicure) vergoed worden. Dit kan wel eens nadelig zijn wanneer u bij meerdere voetzorgverleners onder behandeling bent. Let hier op om verrassingen te voorkomen.

Heeft u een andere zorgverzekering? Dan kunt u hier (website van beroepsvereniging NVvP) een volledig vergoedingsoverzicht bekijken.

Overweegt u over te stappen op een andere verzekering of een ander pakket?

Basisverzekerde preventieve voetzorg

Per 1 januari 2023 heeft iedere patiënt met een verhoogd risico op voetulcera recht op geneeskundige preventieve voetzorg (dit kan zijn de medisch pedicure en/of de podotherapeut) vanuit de basisverzekering.

De geneeskundige preventieve voetzorg heeft als doel het aantal voetulcera en amputaties te verminderen.

Het uitgangspunt voor het bieden van geneeskundige preventieve voetzorg is, net als reeds jaren het geval is bij patiënten met diabetes mellitus, dat iemand een verhoogd risico heeft op het ontstaan van een voetulcus, met name door een verminderd gevoel in de voeten (polyneuropathie) en bij verslechterde doorbloeding (perifeer arterieel vaatlijden), veelal in combinatie met tekenen van lokaal verhoogde druk. Eveneens kan preventieve voetzorg worden geleverd aan patiënten met een verhoogd risico op voetulcera, vanwege een voetulcus of amputatie in de voorgeschiedenis, een (in)actieve Charcotvoet, eindstadium nierfalen of nierdialyse of een kwetsbare huid door bijvoorbeeld een bepaald medicijngebruik.

De podotherapeut declareert op basis van het vastgestelde zorgzwaartepakket bij de zorgverzekeraar en levert hiervoor de zorg die nodig is om voetproblemen te voorkomen. Doordat de vergoeding op deze manier is georganiseerd kunnen alle mensen de voetzorg krijgen die voor hun nodig is.

Voor voetzorg uit de basisverzekering is een verwijzing van een huisarts of specialist nodig. Patiënten kunnen doorverwezen worden naar de podotherapeut middels een verwijzing op papier of digitaal via bijvoorbeeld Zorgdomein.

Medisch Pedicure
Soms wordt de medisch noodzakelijke voetzorg door de medisch pedicure geleverd. Podotherapeuten hebben samenwerkingsafspraken gemaakt met medisch pedicures. Deze zorg wordt door de medisch pedicure bij de podotherapeut of zorggroep in rekening gebracht. Als je een hele voetbehandeling wil kan het zijn dat je moet bijbetalen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het knippen van gezonde nagels, het masseren en insmeren van je voeten of als je ervoor kiest om de medisch pedicure aan huis te laten komen.

 

Wij zijn aangesloten bij Zorggroep Breda, Zorroo, Zorggroep Het Huisartsenteam en bij Zorggroep West-Brabant.

Plan direct online uw afspraak!

Uw vergoeding voor reguliere podotherapie gaat NIET ten koste van uw eigen risico omdat dit vergoed wordt uit de aanvullende verzekering.

Vrouwen hebben ruim 20% meer kans op voetproblemen dan mannen. Puntige, smalle schoenen met hoge hakken zijn de grootste boosdoeners.